Udskriv denne side

Det sker.......


Fremtiden for Diabetesforeningens lokalforening i Favrskov

Kære medlemmer

Det var ikke muligt at etablere en ny bestyrelse på generalforsamlingen afholdt den 7. februar 2019.

Ifølge vores vedtægter §9, skal der minimum være 3 personer i bestyrelsen:

  • Formand
  • Kasserer
  • Almindeligt medlem, der tillige kan konstitueres som næstformand

Da vi ikke kunne få 3 personer til bestyrelsen, betyder det at lokalforeningen i Favrskov opløses.

Vi har meddelt hovedkontoret om situationen, og de oplyser at der skal inden for et år forsøges at etablere en ny lokalforening ved en stiftende generalforsamling, denne stiftende generalforsamling arrangeres af Diabetesforeningens hovedkontor.

Medlemmernes medlemskab i Diabetesforeningen fortsætter som hidtil, trods at lokalforeningen i Favrskov opløses.

Den afgående bestyrelse er meget kede af, at der ikke kunne etableres en ny bestyrelse, og vi håber på, at der findes 3 medlemmer der vil snart melde sig som bestyrelsesmedlemmer.

Henvendelse kan ske til den afgående formand Michael Arbon på mail favrskov@diabetes.dk, eller på telefon 40 42 44 84.

OBS: Der har været tilknyttet en børn- og ungegruppe for T1 børnefamilier til lokalforeningen i Favrskov, gruppen fortsætter med at eksistere i Facebook, da gruppen er etableret af 2 forældre i privat.

 

Mvh

Den afgående bestyrelse